PROJEKTY PRZEPISÓW

Projekt nowej składki zdrowotnej

W dniu 25 czerwca 2024 r. Polska 2050-Trzecia Droga przekazała do Sejmu projekt ustawy zakładającej obniżenie składki zdrowotnej. W projekcie przewidziano projekt do ryczałtowej formy składki. Projektodawca rezygnuje ze składki procentowej zależnej od dochodu. Zgodnie z założeniami składka wynosić ma: 300 zł –przy przychodzie do 85 tys. zł rocznie, 525 zł – przy przychodzie 85-300 […]

Projekt nowej składki zdrowotnej Read More »

Nowe przepisy europejskie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy AML

W dniu 19 czerwca 2024 r. w unijnym dzienniku urzędowym opublikowano nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”, z ang. Anti-Money Laundering). Nowelizacja ustawy wprowadza szereg zmian mających na celu zwiększenie skuteczności walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Planowane jest rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i

Nowe przepisy europejskie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy AML Read More »

Nowe zasady oprocentowania nadpłat – projekt zmian w ordynacji podatkowej

Zgodnie z aktualnym jeszcze brzemieniem art. 78 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w przypadku nadpłaty podatku powstałej w następstwie wyroku TSUE stwierdzającego niezgodność polskich regulacji z prawem unijnym, oprocentowanie przysługuje za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu – pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o

Nowe zasady oprocentowania nadpłat – projekt zmian w ordynacji podatkowej Read More »

Nowy projekt zmian w podatku od nieruchomości – zmiana definicji budowli

W dniu 17 czerwca 2024 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości. Nowe przepisy to pokłosie zapadłego w dniu 4 lipca 2023 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. SK 14/21), dotyczącego niezgodności z Konstytucją RP definicji budowli. W ocenie Trybunału, definicja budowli, która odsyła

Nowy projekt zmian w podatku od nieruchomości – zmiana definicji budowli Read More »

Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD)

W dniu 24 maja 2024 r. Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw  w zakresie zrównoważonego rozwoju (z ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Dyrektywa w sprawie należytej staranności przewiduje dla określonych przedsiębiorców obowiązki w zakresie należytej staranności w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ich działalności dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych. Zgodnie

Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) Read More »

Projekt MF dotyczący kasowego PIT

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 24 kwietnia 2024 r. projekt przewidujący wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach. Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorcy będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za towar lub

Projekt MF dotyczący kasowego PIT Read More »

Obniżenie stawki VAT na usługi kosmetyczne

Od 1 kwietnia 2024 r. stawka VAT dla branży „beuaty” wynosi 8% a nie 23%. Stawka VAT została obniżona na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 387)​. Obniżona stawka VAT dotyczy usług kosmetycznych, manicure, pedicure,

Obniżenie stawki VAT na usługi kosmetyczne Read More »

Scroll to Top