zmiany w prawie

AI Act opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE

W dniu 12 lipca 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. Czym jest AI Act? MOWA o tzw. #AIAct (z ang. Artificial Intelligence Act) – czyli o europejskich regulacjach prawnych dotyczących systemów sztucznej inteligencji. AI Act dotyczy przede wszystkim dostawców, […]

AI Act opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE Read More »

Zmiany w podatkach i prawie od 1 lipca 2024 r.

W dzisiejszym wpisie wskazuję ważne zmiany w prawie i podatkach, które wchodzą w życie od 1 lipca 2024 r. O czym warto pamiętać? ❶ WZROST MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł, a stawka godzinowa do 28,10 zł. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrosną również kwoty niektórych

Zmiany w podatkach i prawie od 1 lipca 2024 r. Read More »

Dyrektywa DAC-7 już obowiązuje. Nowe obowiązki informacyjne platform cyfrowych

Z dniem 1 lipca 2024 r. weszły w życie przepisy regulujące obowiązki platform cyfrowych w zakresie przekazywania do organów podatkowych danych o określonych sprzedawcach i transakcjach. DAC-7 to część zbioru unijnych regulacji prawnych określanych jako Dyrektywy w sprawie Współpracy Administracyjnej (z ang. Directive on Administrative Cooperation). Pierwotna Dyrektywa w sprawie Współpracy Administracyjnej (Dyrektywa 2011/16/UE) została

Dyrektywa DAC-7 już obowiązuje. Nowe obowiązki informacyjne platform cyfrowych Read More »

Nowe ramy prawne dla rynku kryptoaktywów: Wprowadzenie Rozporządzenia MiCA (EU) 2023/1114

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów (dalej „Rozporządzenie MiCA”, z ang. markets in crypto assets regulation) ustanawia jednolite wymogi dotyczące oferty publicznej i dopuszczania do obrotu na platformie obrotu kryptoaktywów innych niż tokeny powiązane z aktywami i tokeny będące e-pieniądzem, tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także wymogi w odniesieniu do

Nowe ramy prawne dla rynku kryptoaktywów: Wprowadzenie Rozporządzenia MiCA (EU) 2023/1114 Read More »

Ustawa o ochronie sygnalistów ogłoszona!

W dniu 24 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928), która implementuje unijną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. „Dyrektywa o ochronie sygnalistów). Ustawa reguluje: Jak wskazują przedstawiciele Rady Ministrów,

Ustawa o ochronie sygnalistów ogłoszona! Read More »

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą WAKACJE ZUS

W dniu 9 maja 2024r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie tzw. „wakacji ZUS” dla przedsiębiorców. W dniu 7 czerwca br. Prezydent RP ustawę podpisał. Z wakacji od ZUS skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy: Przewidziana ulga polega na miesięcznym zwolnieniu przedsiębiorcy  z opłacania składek

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą WAKACJE ZUS Read More »

Przypomnienie – KSEF nie będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 r.

Obligatoryjny Krajowy System e-faktur (KSeF) nie będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 r. W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą ustawę o VAT, która przewiduje przesunięcie obligatoryjnego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. Aktualnie Ministerstwo Finansów pracuje nad propozycjami uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF oraz planuje etapowe wdrożenie obowiązkowego

Przypomnienie – KSEF nie będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 r. Read More »

Scroll to Top