Dyrektywa DAC-7 już obowiązuje. Nowe obowiązki informacyjne platform cyfrowych

Z dniem 1 lipca 2024 r. weszły w życie przepisy regulujące obowiązki platform cyfrowych w zakresie przekazywania do organów podatkowych danych o określonych sprzedawcach i transakcjach.

DAC-7 to część zbioru unijnych regulacji prawnych określanych jako Dyrektywy w sprawie Współpracy Administracyjnej (z ang. Directive on Administrative Cooperation). Pierwotna Dyrektywa w sprawie Współpracy Administracyjnej (Dyrektywa 2011/16/UE) została przyjęta już w 2011 r. i była wielokrotnie zmieniana  (aż do powstania siódmej wersji DAC-7), po to, aby przystosować przepisy do zmieniającego się środowiska gospodarczego i technologicznego.

Regulacje DAC dotyczą zatem usprawnienia współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz zwiększenia przejrzystości w zakresie opodatkowania.

Nowe regulacje dotyczą platform cyfrowych, które umożliwiają użytkownikom sprzedaż towarów lub świadczenie usług. Można tutaj wskazać np. na platformy ogłoszeniowe oraz platformy oferujące sprzedaż odzieży używanej, wynajem nieruchomości, transport lub usługi freelancerskie. Chodzi przy tym o platformy działające na terytorium Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy mają one siedzibę w UE, czy poza nią. Istotne jest zatem to, czy platforma umożliwia sprzedaż towarów lub usług użytkownikom z krajów członkowskich UE.

Raportowaniu podlegać będą sprzedawcy/usługodawcy, którzy przekroczą określone progi sprzedażowe (ponad kwotę 2.000 euro lub ponad 30 transakcji w skali roku).

Podkreślenia wymaga, że choć przepisy Dyrektywy DAC-7 weszły w życie z dniem 1 lipca 2024 r., to pierwsze raportowanie za 2025 r. obejmować będzie dane za lata 2023 – 2024 r.

Zaznaczam również, że samo zaraportowanie transakcji danego użytkownika nie oznacza, że jego czynności podlegają opodatkowaniu jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową. Pomimo przekroczenia wskazanych powyżej progów, sprzedaż w dalszym ciągu wiązać się może z działalnością nieprofesjonalną i dotyczyć wyłącznie zarządu majątkiem prywatnym użytkownika.

Więcej na portalu FK: https://www.portalfk.pl/cit/zakupy-na-platformach-cyfrowych-po-dac7.-jak-nowe-obowiazki-operatorow-platform-moga-wplynac-na-wysokosc-podatkow-43397.html

Zastanawiasz się, czy Twoje dane będą podlegać raportowaniu? Nie jesteś pewna/pewny, czy Twoja sprzedaż dotyczy w dalszym ciągu zarządu majątkiem prywatnym? Nie chcesz, by uznano, że prowadzisz podlegającą opodatkowaniu działalność gospodarczą? Napisz do mnie, a pomogę rozwiać powstałe w tym zakresie wątpliwości prawne.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top