Nowe przepisy europejskie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy AML

W dniu 19 czerwca 2024 r. w unijnym dzienniku urzędowym opublikowano nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”, z ang. Anti-Money Laundering). Nowelizacja ustawy wprowadza szereg zmian mających na celu zwiększenie skuteczności walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Planowane jest rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustanawia nowy unijnego urzędu, który będzie prowadzić bezpośredni nadzór nad najbardziej ryzykownymi instytucjami kredytowymi i finansowymi oraz koordynować działania krajowych instytucji nadzorczych.

W tzw. „pakiecie AML” znajdują się następujące akty prawne:

  1. Rozporządzenie 2024/1620 w sprawie ustanowienia Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – rozporządzenie wprowadza Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Na siedzibę nowego urzędu wybrano Frankfurt nad Menem. Urząd ma rozpocząć swoją działalność w połowie 2025 r.
  • Rozporządzenie 2024/1624 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – rozporządzenie rozszerza wykaz podmiotów zobowiązanych do dochowania należytej staranności wobec klientów o nowe podmioty. W myśl nowych regulacji, weryfikować fakty i informacje dotyczące klientów, a także zgłaszać podejrzaną działalność będzie musiała większość podmiotów działających w sektorze kryptoaktywów.

Zgodnie z rozporządzeniem, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów będą musieli stosować środki należytej staranności wobec klienta podczas transakcji od kwoty 1.000 euro.  W całej Unii Europejskiej ma obowiązywać maksymalny limit płatności gotówkowych wynoszący 10.000 euro, natomiast państwa członkowskie będą mogły ten limit obniżyć.

Dodatkowo, podmioty zobowiązane będą musiały ponadto zidentyfikować i zweryfikować tożsamość osoby, która dokonuje transakcji sporadycznej gotówką w kwocie od 3.000 do 10.000 euro.

  • Dyrektywa 2024/1640 w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie powinny wprowadzić w celu zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Rozporządzenie 2024/1620 weszło w życie z dniem 26 czerwca 2024 r. i zasadniczo stosuje się je od dnia 1 lipca 2025 r.

Rozporządzenie 2024/1624 wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2024 r. i co do zasady będzie stosowane od dnia 10 lipca 2027 r.

Dyrektywa 2024/1640 również zacznie obowiązywać od dnia 9 lipca 2024 r., lecz termin jej implementacji przez państwa członkowskie został ustalony na dzień 10 lipca 2027 r.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top