Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą WAKACJE ZUS

W dniu 9 maja 2024r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie tzw. „wakacji ZUS” dla przedsiębiorców. W dniu 7 czerwca br. Prezydent RP ustawę podpisał.

Z wakacji od ZUS skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy:

  • znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • opłacają składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 pracowników oraz
  • u których roczne przychody nie przekraczają 2 mln euro. 

Przewidziana ulga polega na miesięcznym zwolnieniu przedsiębiorcy  z opłacania składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. W miesiącu, w którym przedsiębiorca skorzysta z wakacji, składki na ubezpieczenia społeczne zostaną opłacane z budżetu państwa. 

Celem skorzystania z miesięcznych wakacji należy złożyć do ZUS stosowny wniosek w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. Wniosek będzie można złożyć w formie dokumentu elektronicznego, wyłącznie za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. Rozstrzygnięcie w całości uwzględniające wniosek przedsiębiorcy nie będzie wymagało wydania decyzji ZUS.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie rządowej gov.pl, z wakacji ZUS będzie mogło skorzystać blisko 2 miliony przedsiębiorców.

Przepisy ustawy wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2024 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000863

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top