Projekt MF dotyczący kasowego PIT

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 24 kwietnia 2024 r. projekt przewidujący wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach. Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorcy będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za towar lub usługę.

Kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy wykonujący działalność wyłącznie indywidualnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 500 tys. zł oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Kasowego PIT nie będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Ponadto, ten sposób rozliczenia znajdzie zastosowanie wyłącznie do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami.

Kasowy PIT ma być fakultatywną formą rozliczeń, którą podatnik będzie wybierał, składając stosowne oświadczenie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.

Projekt znajduje się na etapie opiniowania – nr z wykazu: UA2.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384506/katalog/13055308#13055308

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-oraz-ustawy-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym-od-niektorych-przychodow-osiaganych-przez-osoby-fizyczne5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top