jakubsitarski

AI Act opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE

W dniu 12 lipca 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. Czym jest AI Act? MOWA o tzw. #AIAct (z ang. Artificial Intelligence Act) – czyli o europejskich regulacjach prawnych dotyczących systemów sztucznej inteligencji. AI Act dotyczy przede wszystkim dostawców, […]

AI Act opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE Read More »

Zmiany w podatkach i prawie od 1 lipca 2024 r.

W dzisiejszym wpisie wskazuję ważne zmiany w prawie i podatkach, które wchodzą w życie od 1 lipca 2024 r. O czym warto pamiętać? ❶ WZROST MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł, a stawka godzinowa do 28,10 zł. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrosną również kwoty niektórych

Zmiany w podatkach i prawie od 1 lipca 2024 r. Read More »

Dyrektywa DAC-7 już obowiązuje. Nowe obowiązki informacyjne platform cyfrowych

Z dniem 1 lipca 2024 r. weszły w życie przepisy regulujące obowiązki platform cyfrowych w zakresie przekazywania do organów podatkowych danych o określonych sprzedawcach i transakcjach. DAC-7 to część zbioru unijnych regulacji prawnych określanych jako Dyrektywy w sprawie Współpracy Administracyjnej (z ang. Directive on Administrative Cooperation). Pierwotna Dyrektywa w sprawie Współpracy Administracyjnej (Dyrektywa 2011/16/UE) została

Dyrektywa DAC-7 już obowiązuje. Nowe obowiązki informacyjne platform cyfrowych Read More »

Projekt nowej składki zdrowotnej

W dniu 25 czerwca 2024 r. Polska 2050-Trzecia Droga przekazała do Sejmu projekt ustawy zakładającej obniżenie składki zdrowotnej. W projekcie przewidziano projekt do ryczałtowej formy składki. Projektodawca rezygnuje ze składki procentowej zależnej od dochodu. Zgodnie z założeniami składka wynosić ma: 300 zł –przy przychodzie do 85 tys. zł rocznie, 525 zł – przy przychodzie 85-300

Projekt nowej składki zdrowotnej Read More »

Ustawa o ochronie sygnalistów ogłoszona!

W dniu 24 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928), która implementuje unijną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. „Dyrektywa o ochronie sygnalistów). Ustawa reguluje: Jak wskazują przedstawiciele Rady Ministrów,

Ustawa o ochronie sygnalistów ogłoszona! Read More »

Nowe przepisy europejskie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy AML

W dniu 19 czerwca 2024 r. w unijnym dzienniku urzędowym opublikowano nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”, z ang. Anti-Money Laundering). Nowelizacja ustawy wprowadza szereg zmian mających na celu zwiększenie skuteczności walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Planowane jest rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i

Nowe przepisy europejskie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy AML Read More »

KOLEJNA WYGRANA PODATNIKA PRZED SĄDEM

❗  ❗  ❗ Po wieloletniej batalii podatnika z branży IT, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocławiu uchylił decyzję fiskusa kwestionującą rozliczenie VAT. Zdaniem Sądu organ podatkowy nie dowiódł zaistnienia oszustwa podatkowego, a przede wszystkim nie wykazał, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć o wskazywanej przez organ nierzetelności swojego dostawcy. W ocenie Sądu podatnik dochował

KOLEJNA WYGRANA PODATNIKA PRZED SĄDEM Read More »

Nowe zasady oprocentowania nadpłat – projekt zmian w ordynacji podatkowej

Zgodnie z aktualnym jeszcze brzemieniem art. 78 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w przypadku nadpłaty podatku powstałej w następstwie wyroku TSUE stwierdzającego niezgodność polskich regulacji z prawem unijnym, oprocentowanie przysługuje za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu – pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o

Nowe zasady oprocentowania nadpłat – projekt zmian w ordynacji podatkowej Read More »

Nowy projekt zmian w podatku od nieruchomości – zmiana definicji budowli

W dniu 17 czerwca 2024 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości. Nowe przepisy to pokłosie zapadłego w dniu 4 lipca 2023 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. SK 14/21), dotyczącego niezgodności z Konstytucją RP definicji budowli. W ocenie Trybunału, definicja budowli, która odsyła

Nowy projekt zmian w podatku od nieruchomości – zmiana definicji budowli Read More »

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą WAKACJE ZUS

W dniu 9 maja 2024r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie tzw. „wakacji ZUS” dla przedsiębiorców. W dniu 7 czerwca br. Prezydent RP ustawę podpisał. Z wakacji od ZUS skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy: Przewidziana ulga polega na miesięcznym zwolnieniu przedsiębiorcy  z opłacania składek

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą WAKACJE ZUS Read More »

Scroll to Top