karuzelavat

Kolejny podatnik obroniony przed zarzutami organów podatkowych

❗  ❗  ❗ W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie […]

Kolejny podatnik obroniony przed zarzutami organów podatkowych Read More »

Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD)

W dniu 24 maja 2024 r. Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw  w zakresie zrównoważonego rozwoju (z ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Dyrektywa w sprawie należytej staranności przewiduje dla określonych przedsiębiorców obowiązki w zakresie należytej staranności w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ich działalności dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych. Zgodnie

Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) Read More »

Kolejna próba zakwestionowania odliczenia VAT przez fiskus nieskuteczna

W dniu 16 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) ogłosił publikację wyroku o sygn. akt I FSK 175/20 z dnia 26 kwietnia 2024 r. Sąd uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a nawet poszedł dalej, bo uchylił także decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Sprawa dot. oszustwa podatkowego w postaci tzw.

Kolejna próba zakwestionowania odliczenia VAT przez fiskus nieskuteczna Read More »

Nowy ważny dla podatników wyrok NSA: Oszustwo podatkowe i dobra wiara przy odliczaniu VAT i stawce 0%

❗  ❗  ❗ W dniu 10 listopada 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał niezwykle ważny wyrok (I FSK 903/22) dotyczący oszustw podatkowych i dobrej wiary podatników w kontekście prawa do odliczenia VAT oraz zastosowania 0% stawki tego podatku do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Oczekiwanie na pisemne uzasadnienie tego orzeczenia trwało ponad cztery miesiące, aczkolwiek było

Nowy ważny dla podatników wyrok NSA: Oszustwo podatkowe i dobra wiara przy odliczaniu VAT i stawce 0% Read More »

KARUZELA VAT: Nowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał w dniu 14 listopada 2023 r. korzystny dla podatnika wyrok o sygn. akt I FSK 1409/21. Wyrok dotyczy krajowych dostaw towarów i wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT). Organy uznały podatnika za świadomego oszusta karuzeli podatkowej, a po skardze podatnika Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi zgodził się ze stanowiskiem organów. ℙ𝕠𝕟𝕚𝕫̇𝕖𝕛

KARUZELA VAT: Nowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Read More »

Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla znaczenie wniosków dowodowych podatników: Organy nie mogą opierać się na przypuszczeniach

❗  ❗  ❗ W dniu 13 lutego 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) zakwestionował praktykę organów podatkowych, polegającą na bezrefleksyjnym oddalaniu wniosków dowodowych. NSA wydał w tym dniu istotny wyrok (I FSK 2150/19), w którym w ustnych motywach podjętego rozstrzygnięcia sprzeciwił się praktyce automatycznego domniemania nadużycia prawa podatkowego, podkreślając znaczenie konkretnych dowodów w procesie decyzyjnym

Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla znaczenie wniosków dowodowych podatników: Organy nie mogą opierać się na przypuszczeniach Read More »

Scroll to Top