Nowe ramy prawne dla rynku kryptoaktywów: Wprowadzenie Rozporządzenia MiCA (EU) 2023/1114

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów (dalej „Rozporządzenie MiCA”, z ang. markets in crypto assets regulation) ustanawia jednolite wymogi dotyczące oferty publicznej i dopuszczania do obrotu na platformie obrotu kryptoaktywów innych niż tokeny powiązane z aktywami i tokeny będące e-pieniądzem, tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także wymogi w odniesieniu do […]

Nowe ramy prawne dla rynku kryptoaktywów: Wprowadzenie Rozporządzenia MiCA (EU) 2023/1114 Read More »