Nowe zasady oprocentowania nadpłat – projekt zmian w ordynacji podatkowej

Zgodnie z aktualnym jeszcze brzemieniem art. 78 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w przypadku nadpłaty podatku powstałej w następstwie wyroku TSUE stwierdzającego niezgodność polskich regulacji z prawem unijnym, oprocentowanie przysługuje za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu – pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o […]

Nowe zasady oprocentowania nadpłat – projekt zmian w ordynacji podatkowej Read More »