Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla znaczenie wniosków dowodowych podatników: Organy nie mogą opierać się na przypuszczeniach

❗  ❗  ❗ W dniu 13 lutego 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) zakwestionował praktykę organów podatkowych, polegającą na bezrefleksyjnym oddalaniu wniosków dowodowych. NSA wydał w tym dniu istotny wyrok (I FSK 2150/19), w którym w ustnych motywach podjętego rozstrzygnięcia sprzeciwił się praktyce automatycznego domniemania nadużycia prawa podatkowego, podkreślając znaczenie konkretnych dowodów w procesie decyzyjnym […]

Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla znaczenie wniosków dowodowych podatników: Organy nie mogą opierać się na przypuszczeniach Read More »