Dyrektywa DAC-7 już obowiązuje. Nowe obowiązki informacyjne platform cyfrowych

Z dniem 1 lipca 2024 r. weszły w życie przepisy regulujące obowiązki platform cyfrowych w zakresie przekazywania do organów podatkowych danych o określonych sprzedawcach i transakcjach. DAC-7 to część zbioru unijnych regulacji prawnych określanych jako Dyrektywy w sprawie Współpracy Administracyjnej (z ang. Directive on Administrative Cooperation). Pierwotna Dyrektywa w sprawie Współpracy Administracyjnej (Dyrektywa 2011/16/UE) została […]

Dyrektywa DAC-7 już obowiązuje. Nowe obowiązki informacyjne platform cyfrowych Read More »