Nowy projekt zmian w podatku od nieruchomości – zmiana definicji budowli

W dniu 17 czerwca 2024 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości. Nowe przepisy to pokłosie zapadłego w dniu 4 lipca 2023 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. SK 14/21), dotyczącego niezgodności z Konstytucją RP definicji budowli. W ocenie Trybunału, definicja budowli, która odsyła […]

Nowy projekt zmian w podatku od nieruchomości – zmiana definicji budowli Read More »