podatki

Rząd przyjął projekt ustawy DAC-7. Sprawdź nowe obowiązki na platformach cyfrowych

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7). Projektowane przepisy implementują tzw. dyrektywę DAC7, tj. dyrektywę Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Chodzi o nowe obowiązki dla […]

Rząd przyjął projekt ustawy DAC-7. Sprawdź nowe obowiązki na platformach cyfrowych Read More »

MF przedstawia projekt rozwiązań prawnych w zakresie KSeF

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (#KSeF). Projekt powstał po przeprowadzeniu przez #MF konsultacji i uwzględnia zgłaszane podczas nich propozycje. Projekt nie wskazuje konkretnych dat wprowadzenia obowiązkowego KSeF, przy czym zgodnie z zapowiedziami MF KSeF nie wejdzie w życie

MF przedstawia projekt rozwiązań prawnych w zakresie KSeF Read More »

Zmiany w składce zdrowotnej przedsiębiorców – wyjaśnienia MF

Ministerstwo Finansów opublikowało 21 marca 2024 r. nowe założenia dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ma być prościej i lepiej. Zmiany mają polegać m. in. na:🔸 powrocie do systemu ryczałtowego składki, 🔸 zmniejszeniu obowiązków rozliczeniowych,🔸 ustaleniu różnych progów dochodowych dla określonych form prowadzenia działalności, po przekroczeniu których składka ulegnie podwyższeniu,🔸 uchyleniu możliwości odliczania (części) składek zdrowotnych

Zmiany w składce zdrowotnej przedsiębiorców – wyjaśnienia MF Read More »

Wakacje od ZUS dla przedsiębiorców – projekt ustawy

W dniu 19 marca 2024 r. przyjęty został przez rząd projekt ustawy dotyczący tzw. wakacji z ZUS.  Projekt zakłada, że mikroprzedsiębiorcy, samozatrudnieni oraz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zatrudniają do 9 osób będą mogli nie płacić składki na ubezpieczenie społeczne w wybranym przez siebie miesiącu. Zwolnienie dotyczyć będzie również składek na Fundusz Społeczny i Fundusz

Wakacje od ZUS dla przedsiębiorców – projekt ustawy Read More »

Koniec z 0% stawką VAT na żywność

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 r. okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. Według wstępnych danych GUS, inflacja w styczniu 2024 r. obniżyła się – rok do roku – do 3,9%. Spadek ten przesądził o końcu obowiązywania ulgi w postaci 0% stawki VAT na określone produkty spożywcze. Zerowa stawka

Koniec z 0% stawką VAT na żywność Read More »

Scroll to Top