Nowe przepisy europejskie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy AML

W dniu 19 czerwca 2024 r. w unijnym dzienniku urzędowym opublikowano nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”, z ang. Anti-Money Laundering). Nowelizacja ustawy wprowadza szereg zmian mających na celu zwiększenie skuteczności walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Planowane jest rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i […]

Nowe przepisy europejskie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy AML Read More »