Ustawa o ochronie sygnalistów ogłoszona!

W dniu 24 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928), która implementuje unijną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. „Dyrektywa o ochronie sygnalistów). Ustawa reguluje: Jak wskazują przedstawiciele Rady Ministrów, […]

Ustawa o ochronie sygnalistów ogłoszona! Read More »