UE

AI Act opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE

W dniu 12 lipca 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. Czym jest AI Act? MOWA o tzw. #AIAct (z ang. Artificial Intelligence Act) – czyli o europejskich regulacjach prawnych dotyczących systemów sztucznej inteligencji. AI Act dotyczy przede wszystkim dostawców, […]

AI Act opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE Read More »

Nowe przepisy europejskie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy AML

W dniu 19 czerwca 2024 r. w unijnym dzienniku urzędowym opublikowano nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”, z ang. Anti-Money Laundering). Nowelizacja ustawy wprowadza szereg zmian mających na celu zwiększenie skuteczności walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Planowane jest rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i

Nowe przepisy europejskie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy AML Read More »

Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD)

W dniu 24 maja 2024 r. Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw  w zakresie zrównoważonego rozwoju (z ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Dyrektywa w sprawie należytej staranności przewiduje dla określonych przedsiębiorców obowiązki w zakresie należytej staranności w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ich działalności dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych. Zgodnie

Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) Read More »

Scroll to Top