Nowy wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21.12.2023 r. sygn. akt I SA/Wr 630/22 – 𝗺𝗮𝗺𝘆 𝗽𝗶𝘀𝗲𝗺𝗻𝗲 𝘂𝘇𝗮𝘀𝗮𝗱𝗻𝗶𝗲𝗻𝗶𝗲!

W dniu 21 grudnia 2023 r. zapadł bardzo ważny wyrok w sprawie dotyczącej VAT.

Na wstępie zaznaczę, że wyrok jest mocny [dalsze czytanie niewskazane dla ludzi o słabych nerwach😱]. Sąd „przekuł” na urzędowy papier większość zarzutów i argumentacji z 212 stronicowej skargi 😏. Ten wyrok stanowi niezwykle cenną lekturę dot. karuzel podatkowych i całego procesu badania przez organy podatkowe zaistnienia oszustwa i dobrej wiary podatników.

Zasiądźcie proszę wygodnie, weźcie pop-corn🍿i razem głośno czytamy:

🔊”Badając legalność zaskarżonej decyzji, Sąd stwierdził naruszenie prawa procesowego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności w zakresie: wykazania, że spółka uzyskała nienależną korzyść podatkową, wykazania świadomego uczestniczenia spółki w oszustwie podatkowym, bądź też wykazania, że spółka nie dochowała należytej staranności kupieckiej wymaganej w obrocie gospodarczym (dobra wiara)”,

🔊”W pierwszej kolejności organy podatkowe skoncentrowały się na kwestionowaniu dochowania przez skarżącą należytej staranności (…). Z zarzutem tym w ocenie Sądu nie sposób się zgodzić. Spółka, jak wynika z akt sprawy wprowadziła i stosowała procedury weryfikacji kontrahentów w ramach których wiarygodność firm sprawdzana była dwuetapowo (w pierwszej kolejności przez dział handlowy a następnie dział finansowy)”,

🔊”Organ podatkowy (…) jedynie stwierdził, że należało ustalić źródło towaru jaki oferowała (…) skarżącej. Kierunek ten jawi się Sądowi jako wykraczający poza powszechną praktykę handlową i jednocześnie noszący znamiona przeprowadzenia u kontrahenta kontroli co – jak wyjaśnił TSUE – nie wchodzi w zakres obowiązków podatnika. W tym zakresie zatem Sąd nie znalazł podstaw do postawienia spółce zarzutu niedochowania należytej staranności”,

🔊”Zasadniczo wszystkie wymienione przez organy podatkowe przykłady na świadomy udział strony w oszustwie podatkowym stanowią bardziej przypuszczenia bądź podejrzenia, niż dowody mogące skutkować tak daleko idącą oceną jak to czynią w swoich rozstrzygnięciach organy”.

..i wiele więcej świetnych cytatów👏

[𝗞𝗿𝗼́𝘁𝗸𝗶 𝗞𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥𝗭]:
Wyrok ten uznaję za ogromny, poparty dużym wysiłkiem i determinacją sukces podatnika i całego zespołu Kancelarii Prawnej z Grupy Instytutu Studiów Podatkowych. Dzięki tej współpracy miałem przyjemność przygotowywać jako pełnomocnik skargę do WSA, przez co czytanie takiego uzasadnienia jest dla mnie wyjątkowo przyjemne😊. W sprawę zaangażowane były też najważniejsze osoby w Kancelarii: prof. Witold Modzelewski oraz Dyrektor Generalny, który reprezentował podatnika na rozprawie. Gratulacje!

𝗭 𝗿𝗲𝘀𝘇𝘁𝗮̨ 𝘀𝗽𝗿𝗮𝘄𝗱𝘇́𝗰𝗶𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗶 𝗶 𝗱𝗮𝗷𝗰𝗶𝗲 𝗺𝗶 𝘇𝗻𝗮𝗰́, 𝗰𝘇𝘆 𝘁𝗼 𝘂𝘇𝗮𝘀𝗮𝗱𝗻𝗶𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗻𝗶𝗲 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗶𝗲̨𝗸𝗻𝗲..

Wyrok jest nieprawomocny, LEX nr 3689485.
#karuzelavat #doradcapodatkowy #należytastaranność #VAT

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top