Wakacje od ZUS dla przedsiębiorców – projekt ustawy

W dniu 19 marca 2024 r. przyjęty został przez rząd projekt ustawy dotyczący tzw. wakacji z ZUS. 

Projekt zakłada, że mikroprzedsiębiorcy, samozatrudnieni oraz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zatrudniają do 9 osób będą mogli nie płacić składki na ubezpieczenie społeczne w wybranym przez siebie miesiącu. Zwolnienie dotyczyć będzie również składek na Fundusz Społeczny i Fundusz Solidarnościowy. W dalszym ciągu obligatoryjne pozostaną jednak składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Możliwość skorzystania z ulgi będzie dostępna dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zwolnienie ze składek ZUS ma dotyczyć przy tym wyłącznie składek przedsiębiorcy, co oznacza, że znajdzie ono zastosowania do składek zatrudnionych pracowników.

Zgodnie z zapowiedziami projektodawcy, ze zwolnienia będzie można skorzystać raz w roku. W tym celu wystarczające będzie złożenie do ZUS prostego wniosku.

Co istotne, przedsiębiorca nie będzie musiał czekać na pozytywną decyzję administracyjną organu. Samo złożenie wniosku ma stanowić wystarczającą przesłankę do nieuiszczania składek ZUS we wskazanym przez przedsiębiorcę miesiącu.

Dalsze prace nad projektem ustawy prowadzone są w sejmie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top