Zakupy na platformach cyfrowych po DAC-7

Dzisiaj krótko o unijnej dyrektywie DAC-7. 💱 Na jej mocy, na platformy cyfrowe nałożone zostaną nowe obowiązki. Platformy będą musiały przekazywać skarbówce dane o określonych sprzedawcach i transakcjach.👂

 
🚩Kogo dotyczą nowe obowiązki i na czym one polegają?

DAC-7 koncentruje się na platformach, które pośredniczą w sprzedaży towarów i usług. Finalnie o tym, czy dana platforma podlega regulacjom DAC-7, decydują następujące przesłanki:
❶ ​rodzaj działalności: DAC-7 dotyczy platform cyfrowych, które umożliwiają użytkownikom sprzedaż towarów lub świadczenie usług (wszyscy je znamy);
❷ zasięg terytorialny: DAC-7 dotyczy platform działających na terytorium Unii Europejskiej.

🚩Jakie transakcje na podstawie DAC-7 będą podlegać raportowaniu?
Z punktu widzenia użytkowników platform cyfrowych należy zwrócić uwagę, że raportowaniu będą podlegać sprzedawcy/usługodawcy, którzy przekroczą określone progi sprzedażowe (ponad kwotę 2.000 euro lub ponad 30 transakcji w skali roku).


🚩Jaki jest etap implementacji unijnych przepisów?

W dniu 13 lutego 20234 r. MF przedstawiło projekt nowelizacji przepisów, który ma wdrożyć unijną dyrektywę DAC-7. Resort finansów chce, aby przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego dyrektywę DAC-7 weszły w życie 1 lipca 2024 r.


Moim zdaniem wdrożenie DAC-7 w Polsce może wpłynąć na użytkowników platform w następujący sposób:

✅ korzystanie z danej platformy cyfrowej może okazać się dla użytkowników bardziej transparentne w zakresie sposobu, w jaki transakcje są rejestrowane i raportowane do organów podatkowych,

✅użytkownicy powinni mieć większą świadomość na temat tego, że zawierane przez nich transakcje mogą zostać ocenione przez organy podatkowe za przejaw podlegającej opodatkowaniu działalności gospodarczej,

✅działalność wielu użytkowników może ulec ograniczeniu na skutek potencjalnego ryzyka uznania dokonywanej przez nich sprzedaży jako działalności podlegającej opodatkowaniu,

✅na platformach może zostać wprowadzona dodatkowa weryfikacja tożsamości sprzedawców/usługodawców, co wiązać się może z koniecznością przedstawienia przez nich określonych danych;

✅wzrosnąć mogą ceny oferowanych produktów lub usług. Nie można wykluczyć, że jeśli operatorzy platform będą zmuszeni do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przestrzeganiem przepisów (np. z tytułu zatrudnienia nowych osób zajmujących się weryfikacją zgodności działania platformy z DAC-7 lub z tytułu doszkalania już zatrudnionych pracowników), to koszty te mogą zostać przeniesione (przynajmniej w części) na kupujących.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top