Zmiany w podatkach i prawie od 1 lipca 2024 r.

W dzisiejszym wpisie wskazuję ważne zmiany w prawie i podatkach, które wchodzą w życie od 1 lipca 2024 r.

O czym warto pamiętać?

❶ WZROST MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł, a stawka godzinowa do 28,10 zł. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrosną również kwoty niektórych dodatków i odszkodowań pracowniczych. Wzrośnie też kwota wolna od zajęć

komorniczych.

❷ WYŻSZE PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS

Wzrost składek na ubezpieczenie wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Suma miesięcznych składek ZUS 2024 r. wynosić będzie 408,16 zł.

❸ WYŻSZY LIMIT PRZYCHODÓW DLA DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROAWNEJ

Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej również uzależniony jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca 2024 r. limit wynosi 3.225 zł, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia.

❹ RAPORTOWANIE SPRZEDAŻY NA PLATFORMACH CYFROWYCH DAC-7

Implementowane przepisy obejmują swoim zakresem działalność platform cyfrowych związanych z różnymi branżami. DAC-7 koncentruje się na platformach, które pośredniczą w sprzedaży towarów i usług. Gromadzone organom podatkowym identyfikację osób sprzedających towary lub usługi na skalę wykraczającą poza tzw. sprzedaż prywatną.

❺ WIS, WIA, WIP I WIT BĘDĄ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Od 1 lipca 2024 r. pisma w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążącej informacji taryfowej (WIT) będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym lub na PUESC.

❻ WYŻSZE KARY ZA PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA Z KKS

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosły również kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Od 1 lipca 2024 r. najniższa stawka dzienna wynosi 143,33 zł, a najwyższa – 57.332 zł. W konsekwencji, maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe wynieść może aktualnie  41.279.040 zł.

❼ PRZESUNIĘCIE OBOWIĄZYWANIA OBLIGATORYJNEGO KSEF

W dniu 5 czerwca Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o VAT, która przesuwa obowiązek wystawiania faktur elektronicznych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) na dzień 1 lutego 2026 r.

❽ START PRZYJMOWANIA PRZEZ ZUS WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU DOBRY START

Od dnia 1 lipca do 30 listopada 2024 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o wypłatę 300 zł z programu Dobry Start. Świadczenie przysługuje rodzicom raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Z kolei na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

❾ NOWE, WYŻSZE STAWKI ZA PRĄD

Od 1 lipca do końca roku obowiązuje nowa cena maksymalna za energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Wynosi ona 500 zł za MWh netto, bez względu na zużycie energii. Na mocy przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca gospodarstwa domowe płaciły niższą stawkę, wynoszącą 412 zł za MWh netto do wyznaczonych limitów zużycia. Po przekroczeniu limitów cena wynosiła 693 zł za MWh.

❶⓿ ZMIANY DOTYCZACE POBYTU I ZATRUDNIANIA OBYWATELI UKRAINY

W dniu 1 lipca 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Od tego dnia pracodawca zatrudniający obywateli Ukrainy ma 7 dnina złożenie w urzędzie pracy powiadomienia o zatrudnieniu. Dodatkowo, pracodawca musi wskazać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne. Ponadto, ochrona czasowa dla obywateli Ukrainy została przedłużona do dnia 30 września 2025 r.

❶❶ PIERWSZA STREFA CZYSTEGO TRANSPORTU W WARSZAWIE (korzyści dla płacących podatki w Warszawie)

Wraz z 1 lipca 2024 r. w Polsce działać zaczyna pierwsza Strefa Czystego Transportu (SCT). Obejmuje ona Śródmieście i fragmenty dzielnic centralnych Warszawy. Zakaz wjazdu do SCT dotyczy aut benzynowych starszych niż z 1997 r. oraz z silnikiem diesla starszych niż z 2005 r. Ze spełniania wymagań w dwóch pierwszych etapach wprowadzania SCT zwolnieni są mieszkańcy Warszawy, którzy płacą w stolicy podatki.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top